Velkommen til Grundejerforeningen for Bork hytteby

Foreningens formål :
 
1. At forestå drift og vedligeholdelse af
    a. Fælles veje og stier
    b. Fællesarealer
    c. Beplantning på fællesarealer
    d. Brevkasseanlæg
    e. Opsyn med jollehavn
 
2. At administrere brugen af jollehavnen
 
3. At påse & sikre, at såvel fællesarealer som parcellerne fremtræder i ryddelig stand
 
4. At varetage områdets interesse i Kosig afvandingslag
 
5. At påse og sikre, at området i øvrigt fremtræder og bruges i henhold til lokalplan nr.
     49, af februar 1996 (Tinglyst 15. marts 1996).
 
Har du ideér og forslag til andre ting, hjemmesiden kan bruges til, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen evt. via mail til:  borkhytteby@gmail.com
Ny bro ved Blomstervænget

Nyheder og informationer

 
 
 
Uddrag fra referat:
Møde om løsning af vandproblemer med Ringkøbing - Skjern forsyning 12.09.2016
 
Bemærk: Hele referatet kan ses ved postkassehuset og ved jollehytten
 
Grøfter Nordmarken:
Der anlægges en ca 100 m grøft ( betales af RKSK)
Grundjerforeninngen står for en årlig klipning af græs, renholdelse og eftersyn af afløb. Lodsejere står for oprensning af grøfterne, hvert  tredje år eller efter behov - aftale
 
RKSK
Grundejere varsles om at deres skelbrønde bliver gennemgået i løbet af det næste halve år.
RSF udarbejder tidsplan med angivelse af hvornår skelbrøndene i de enkelte områder planlægges gennemgået. Der kommer tidsplan.
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen Bork Hytteby